Unit

3 Unit di SPI

 

1. Pengurusan Pendidkkan Islam

2. Operasi Dakwah dan Syiar Islam

3. Pengurusan Institusi Agama