Fungsi

  • Category: Am
  • Published: Monday, 14 September 2015 01:50
  • Written by Super User
  • Hits: 6887

Fungsi 1: Pengurusan Pendidikan Islam:

1. Menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan Operasi Pendidikan Islam dan Bahasa Arab serta segala keperluan yang berkaitan dengannya

2. Menyelaras, mengurus dan mengawal selia pengurusan sumber manusia, pengurusan kewangan dan pentadbiran serta tadbir urus ICT SPI dan IPA.

 

Fungsi 2: Pengurusan Institusi Pendidikan Agama:

1. Menyelaras dan mengurus keperluan serta pengoperasian IPA JPN dari aspek pentadbiran sekolah, pengurusan guru, dan murid  serta penyelarasan Kelas Aliran Agama (KAA).

2. Menyelaras dan mengurus institusi bagi pelaksanaan program pembangunan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab dalam aspek penyelidikan dan pendokumentasian

3. Menyelaras, mengurus dan menilai bantuan perolehan, penyediaan perkhidmatan dan pembangunan IPA JPN dan bantuan SAR KAFA serta Institusi Pendidikan yang melaksanakan program Pendidikan Islam:

 

Fungsi 3: Pengurusan Dakwah dan Syiar Islam:

1. Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai pelaksanaan dasar dan operasi program dakwah dan kepimpinan untuk Murid, Guru, Pegawai dan Kakitangan JPN

2. Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai pelaksanaan program pengembangan syiar Islam dan pengukuhan budaya Islam kepada Murid, Guru, Pegawai dan Kakitangan JPN

 

 

 

 

waktu solat kedah

Senarai Muat Turun