MATLAMAT STRATEGIK 1
Meningkatkan keberkesanan pentadbiran dan pengurusan organisasi pendidikan

MATLAMAT STRATEGIK 2
Mengukuhkan integriti dalam kalangan warga pendidikan

MATLAMAT STRATEGIK 3
Memantapkan pengurusan kurikulum ke arah pencapaian akademik yang cemerlang secara berterusan

MATLAMAT STRATEGIK 4
Membangunkan modal insan yang berakhlak mulia dan berketerampilan positif

MATLAMAT STRATEGIK 5
Meningkatkan penyertaan aktif serta pencapaian dalam kokurikulum dan sukan ke peringkat tertinggi

MATLAMAT STRATEGIK 6
Menyediakan infrastruktur dan persekitaran yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran

MATLAMAT STRATEGIK 7
Menambah baik hubungan profesional dengan agensi-agensi pendidikan dan pihak-pihak berkepentingan